"Iniciativa Za práva pracovních migrantů a migrantek" гадаадын иргэдтэй холбоотой хуулийн шинэ өөрчлөлтийн эсрэг сенатад захиа илгээлээ

Нийтлэсэн: admin
Огноо: 2010-12-14
"Iniciativa Za práva pracovních migrantů a migrantek" гадаадын иргэдтэй холбоотой хуулийн шинэ өөрчлөлтийн эсрэг сенатад захиа илгээлээ

Iniciativa za práva migrantů (Гадаадын иргэдийн эрхийг хамгаалах хөдөлгөөн) 2011 оноос хэрэгжиж эхлэх хуулийн шинэтгэлийн талаар Чех улсын парламентийн сенатад хэмээн хаяглан захиа явуулсан байна. Iniciativa za práva migrantů нь төрийн бус байгууллага бөгөөд өмнө нь 11-р сард Прагийн cizinecká policie-ийн урд бас хүнд суртал их байгааг сануулах зорилгоор эсэргүүцлийн арга хэмжээ зохиож байсан билээ. Захианы гол агуулга нь хуулийн шинэтгэлийн зарим заалт гадаадын иргэдийн нөхцөл байдлыг төдийлөн харгалзаж үзээгүй болохыг сануулан ийнхүү сенатад хандаж байгаа аж. Захианд ерөнхийдөө хэлэх гэсэн зүйлээ 4-н зүйл болгон хуваасан байна. Үүнд:

1. Хууль бус хэрэг үйлдсэн гадаадын иргэдийг хорьж саатуулах дээд хугацааг одоо мөрдөгдөж байгаа 6-н сарыг 18-н сар хүртэл болгон уртасган ихэсгэж байгаа нь хүний эрх, эрх чөлөөнд харшилж байна.

2. Гадаад иргэдийн эрүүл мэндийн даатгал нь угтаа даатгуулсан хүнийхээ шаардлагыг бүрэн хангаж байгаагүй, олон жил хэлэлцэгдэж байгаа сэдэв гэдгийг дурдсан байна. Хуулийн шинэтгэлийн дагуу гадаадын иргэдийн эрүүл мэндийн даатгал нь цогц үйлчилгээ (komplexní péče)-тай байх ёстой гэсэн нь санхүүгийн талаас Чех улсад ажиллаж байгаа гадаад улсын иргэдэд тун хүндрэлтэй юм.

3. Гадаад иргэн урт хугацааны виз хүсэхдээ харъяа эрх мэдэл бүхий төлөөлөгчийн газар (zastupitelský úřad)-даа харилцан яриа өгөх, протоколд гарын үсэг зурах талаар
Гадаад хэргийн яам харилцан ярианы орчуулга нь хүндрэлийг авчирч болохыг өмнө нь илэрхийлсэн ч энэ нь шийдвэрлэж болох асуудал гэж үзэж байна. Хамгийн гол нь виз хүсэгчийн эрхийг хүндлэн, ямар ажилтантай харилцан яриа хийх вэ гэдгийг яаж шийдэж зохицуулах талаар тодорхой болгохыг хүсэмжлээд мөн виз хүсэгч харилцан ярианы дараах протоколтой танилцсны дараа гарын үсэг зурах нь зөв заалт болсныг давхар дурдсан байна.

4. Гадаадын иргэний оршин суух эрх сунгуулахдаа заавал өөрийн биеэр байх, мөн өргөдлөө шуудангаар явуулж, цаг авах зэрэг нь нүдээ олсон зөв заалтууд болсныг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Гэхдээ заримдаа өмнө нь виз хүсэхдээ бүрэн эрх(plná moc) бичүүлсэн зуучлагч, тухайн гадаадын иргэнтэй ямар нэгэн асуудлаар маргалдсаныхаа дараа энэхүү бүрэн эрхээрээ гадаад иргэний визийг унагадаг тохиолдол практик дээр гардгийг сануулаад, хэрэв виз хүсэгч визээ цуцлахыг хүсвэл заавал өөрийн биеэр байх хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн байна.


Админ миний хийсэн дээрх орчуулга нь мэргэжлийн бус гэдгийг сануулаад, буруу, ойлгомжгүй зүйл байх аваас юун түрүүн хүлцэл өчие. Захианы гол агуулгыг олон түмэнд цааш дамжуулан хүргэхийг зорьсонд оршино. Хуулийн шинэтгэлтэй холбоотой шинэ мэдээллийг та бүхэндээ цаг алдалгүй ТЭРГҮҮЛЭГЧ хүргэхийг зорьж байна.

 


 

 

Senátorkám a senátorům Parlamentu České republiky

Senát Parlamentu ČR

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

V Praze dne 2. prosince 2010

VĚC: DOPIS SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY K NOVELE ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

obracíme se na Vás v souvislosti s projednáváním novely zákona o pobytu cizinců a dalších zákonů, kterou má Senát projednávat jako tisk 377 dne 8.12.2010. Tato novela znamená bezpochyby největší reformu cizineckého práva od vstupu České republiky do Evropské unie. Rádi bychom Vás požádali, abyste i navzdory spěchu, ve kterém se tisk schvaluje, věnovali tomuto tématu maximální pozornost, přičemž bychom se chtěli stručně vyjádřit alespoň k některým sporným bodům.

I. Prodloužení detence (správního zajištění) cizinců

Z lidskoprávního hlediska je nejzávažnější prodloužení maximální doby zajištění cizinců v detenčních zařízeních ze současných 6 měsíců na 18 měsíců. Jsme přesvědčeni, že omezení osobní svobody cizince, který se nedopustil žádného trestného činu (nelegální pobyt ani bránění se vyhoštění není trestné), má být opatřením zcela krajním a má trvat spíše v řádu dnů než týdnů. 18timěsíční detence není za žádných okolností přijatelná, a to ani v případech výjimečných, v nichž se má dle Ministerstva vnitra jedině uplatnit. Ministerstvo vnitra navíc ani v důvodové zprávě vlastně netvrdí, že prodloužení detence je nutné, natož aby předkládalo jakékoli argumenty. Je logické, že rezort vnitra se snaží své pravomoci rozšiřovat, a proto jsou zde, v demokratickém právním státě, právě zákonodárci, jejichž ústavní odpovědností je povinnost takové útoky na hodnotu osobní svobody odmítnout. V tomto však Poslanecká sněmovna selhala.

II. Systém zdravotního pojištění

Cestovní zdravotní pojištění cizinců je již po mnoho let jednou z nejbolavějších oblastí české migrační politiky. Žádná z úprav cestovního zdravotního pojištění neodpovídá dle našeho názoru ani potřebám cizinců, ani potřebám zdravotnických zařízení, ani potřebám státu (v pojistných podmínkách je mnoho výluk, péče je hrazena jen do určitých limitů atd.). Diskutované návrhy odpovídají především zájmům různých komerčních pojišťoven, jejichž produkty si cizinci jsou povinni kupovat. Tato novela, z podnětu pozměňovacího návrhu poslance Marka Šnajdra a dalších, navíc zavádí povinnost mít smluvní pojištění v rozsahu tzv. komplexní péče, což by mohlo vést k naprosté finanční nedostupnosti pojištění pro cizince (měsíční pojistné za komplexní péči dnes stojí několik tisíc korun a cizinci musí pojistné platit dopředu, nejčastěji na 2 roky). Skutečným řešením je začlenění cizinců pobývajících v České republice dlouhodobě (tj. nikoli turistů) do systému veřejného zdravotního pojištění. Pro tento postup nehovoří jen argumenty právní (zásada nediskriminace, mezinárodní smlouvy), ale též zájem na ochraně veřejného zdraví a důvody ekonomické (cizinci jsou vzhledem ke své demografické struktuře jednoznačně ziskovou skupinou plátců pojistného).

III. Pohovory na zastupitelských úřadech

Novela zavádí určitá pravidla pro provádění tzv. pohovorů na zastupitelských úřadech, když cizinec žádá o dlouhodobé vízum; protokol o pohovoru bude muset být podepsán žadatelem – cizincem (viz bod 130, § 57 odst. 2 zákona o pobytu cizinců). Ministerstvo zahraničních věcí tvrdí, že tato změna přinese technické obtíže s překladem záznamu o pohovoru. Tyto obavy nesdílíme, praxe si zajisté poradí. Především však trváme na tom, že nejde o problém technický, nýbrž o otázku práv žadatelů o víza a o transparentnost fungování veřejné správy ; dnes totiž není žádná kontrola nad tím, zda pracovník ambasády uvede do protokolu to, co cizinec skutečně řekl. V této souvislosti rovněž připomínáme, že veřejný ochránce práv již léta kritizuje způsob, jakým pracovníci zastupitelských úřadů s žadateli o víza jednají. Plně souhlasíme s tím, aby žadatel o vízum musel svým podpisem tvrdit pravdivost záznamu o pohovoru, a aby se tak snížilo riziko zvůle úředníků v tomto klíčovém bodě migrační politiky České republiky.

IV. Trojí osobní účast cizince v řízení o povolení pobytu

Pokud jde o proces povolování a prodlužování povolení k pobytu, považujeme nově uzákoňovaný systém trojího osobního dostavení se cizince na úřad (1. dle § 169/14, 2. 2. dle § 117a odst. 4 a 3. dle § 117a odst. 5 cizineckého zákona) za nepřiměřeně zatěžující. S argumentem Ministerstva vnitra, že osobní účast cizince před správním orgánem sníží závislost cizinců na zprostředkovatelích, nesouhlasíme. Cizinci by při jednání s  úřady zajisté nevyužívali leckdy drahé služby profesionálů, pokud by k tomu nebyli nepřehledností zákonů a nevstřícností úředníků nuceni. Právo podat žádost poštou či poslat za sebe do fronty někoho jiného, jsou standardní práva účastníků správního řízení dle správního řádu a cizincům určitě nelze pomáhat tím, že jejich práva budou (byť s paternalistickým zdůvodněním) omezena. Jak ukazují zkušenosti ze zastupitelských úřadů, kde cizinci musí již dnes o víza žádat osobně, vyžadováním osobní účasti cizinců před úřady se zřejmě nepodaří zpřetrhat neformální vazby nekalých zprostředkovatelů na úředníky, což by bylo samozřejmě velmi žádoucí. Navíc Ministerstvo vnitra problém závislosti cizinců na zmocněncích značně překroutilo. Z procesního hlediska není problém v řízení o získání povolení k pobytu, nýbrž v řízeních o zrušení povolení pobytu: dnes se totiž v praxi stává, že zprostředkovatel, kterému cizinec v minulosti vystavil plnou moc, po hádce s cizincem tomuto cizinci bez jeho vědomí zruší povolení k pobytu (viz § 37 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců – cizinec se pak ani nedozví, že je „nelegál“). Osobní účast cizince by se proto měla vyžadovat právě v řízeních o zrušení povolení k pobytu; o tom však Ministerstvo vnitra paradoxně nechce slyšet.

Obáváme se, že tato novela se může stát prostředkem, jak z České republiky vypudit více než 100 tisíc cizinců ze třetích zemí (Ukrajina, Vietnam, Rusko, Moldavsko, Mongolsko aj.), kteří přišli do České republiky za prací před začátkem hospodářské krize a kteří ještě nemají právo trvalého pobytu. Ministerstvo vnitra totiž v letošním roce prosadilo politiku tzv. cirkulární migrace (viz usnesení vlády č. 344 z 10. května 2010): zaměstnavatelům má být umožněno dovést si cizince na práci, ale stát se bude současně snažit, aby se zde tito pracovní migranti pokud možno neusazovali, ale zase naši zem opustili. Tato koncepce je nejen nehumánní (nelze chtít jen práci cizinců a ne cizince samotné), a protiintegrační, ale též nerealistická, neboť gastarbeiterský model se v západní Evropě zhroutil již v 70. letech.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, pevně věříme, že správně zhodnotíte velkou důležitost této novely pro život statisíců obyvatel této země a že při své práci nebudete vycházet pouze z tvrzení úředníků Ministerstva vnitra. Domníváme se, že Senát by měl tuto novelu vrátit Poslanecké sněmovně a při formulování pozměňovacích návrhů přihlédnout zejména k materiálům od nevládních organizací, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

 Сэтгэгдэл бичих

Өөдрөг үзэлтэн аливаа хүнд нөхцөл байдалд зөвхөн боломжийг нь олж хардаг, гутранги үзэлтэн аливаа боломж гарах болгонд бэрхшээлийг олж хардаг
— У. Черчилль

Хүн өдөрт 8-н цаг унтах хэрэгтэй