Тус өдөрлөгүүд үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.
2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар “Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталсан билээ. Шинэчилсэн хуулиар 2012 оны УИХ-ын сонгуулийг можаритори давамгайлсан 48:28 тогтолцоогоор хийх бөгөөд 48 суудлыг нь можаритори, 28 сууд