Ирланд

IRELAND


Голомтондоо эзэн болж яв
Төрдөө түшиг болж яв
Түмэндээ төл нэмж яв
— Үс (даахь, сэвлэг) авахад хэлэх ерөөлийн хэсгээс

Элэг нь хүний биеийн хамгийн том булчирхай юм. Ойролцоогоор 1,6 кг жинтэй