Довтолж байгаа дайснаас бүү ай
Долигнож байгаа найзаасаа ай
— Генерал Алваро Олрегин


Сэтгэгдэл бичих