Ажилдаа зүрх сэтгэлээ өгөх тусам тэлнэ. Харамлах тусам ширгэнэ. 
— С. Сэргэлэн


Сэтгэгдэл бичих