Өнөөдөр үхэх мэт амьдар
Өнөд мөнх амьдрах мэт суралц
— .


Сэтгэгдэл бичих