Урсгал сөрөн сэлж буй хүн л урсгалын хүчийг мэдэрдэг 
— Вүдро Вильсон


Сэтгэгдэл бичих