Товчхон байх нь авьяасын төрсөн эгч 
— Өнөөдрийн үг


Сэтгэгдэл бичих